TEA szám

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban ÁEEK) adatkezelési és feldolgozási tevékenysége során maradéktalanul figyelembe veszi a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvény előírásait.

Az ÁEEK személyazonosításra alkalmas egészségügyi adatot nem kezel. Személyes egészségügyi adatok megismerésében senkinek nem nyújt segítséget.

Az adattár felhasználói szabadon döntenek arról, hogy a felhasználás során közölnek-e személyes adatokat. Az ÁEEK a birtokába jutott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, üzleti, reklám vagy politikai célra nem hasznosítja. A személyes adatokat tulajdonosuk kérésére törli rendszeréből.