TEA szám

Felhasználási szabályzat

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (továbbiakban ÁEEK) Tételes Egészségügyi Adattárában szereplő adatok kezelését a ÁEEK az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. Törvénynek megfelelően a 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet előírásai alapján végzi.

Az adattár nyilvános, használata térítésmentes. Az adattár adatai személyes célra korlátozás nélkül felhasználhatók.

Az adattárból származó adatok tanulmányokban, tudományos közleményekben és előadásokban felhasználhatók, azzal a feltétellel, hogy a szerző megjelöl az adatok forrását (ÁEEK - TEA) valamint a táblázatok és grafikonok mellett feltünteti a lekérdezés azonosítóját (TEA -szám)

Az adattárban megjelenő adatok hitelessége jelentős részben az ÁEEK-n kívülálló tényezők függvénye. Az ÁEEK felelősége saját feldolgozási folyamatainak pontosságára korlátozódik. Az ÁEEK az adatokból levont esetleges téves következtetésekért felelőséget nem vállal, ebből származó kárért vagy elmaradt haszonért kártérítést nem fizet.

Az adatokhoz hozzáférni kizárólag a ÁEEK által biztosított lekérdező felületen lehet. Tilos az adattár programjainak, a háttéradatbázisban lévő bármilyen adatnak a lekérdező felület megkerülésével történő letöltése, illetve az erre irányuló bármilyen kísérlet.

Tilos az adattár programjainak visszafejtése, az adattár szerverein a lekérdező felületen kívül bármiféle program futtatása vagy az erre irányuló bármiféle kísérlet.

Tilos az adattár software vagy hardware elemeinek bármilyen szándékos vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő rongálása, működésének akadályozása.

A felhasználó köteles a ÁEEK-t haladéktalanul értesíteni, ha a fenti tilalmak megszegésére, a rendszerbe való betörésre utaló jelet észlel. Ilyen esetben az adattárból adatot lekérdezni tilos, az ilyenkor letöltött adat sem magáncélra, sem közlésre nem használható.